نمودار نسبتهای مالی شرکتهای بورس تهران

نسبت مالی
نام شرکت یا نماد:  

آخرین تغییرات

زشریف (کشت و صنعت شریف آباد) اضافه کردن اطلاعات میان دوره ای سال مالی 1398 6 ماهه
زشریف (کشت و صنعت شریف آباد) اضافه کردن اطلاعات پایان دوره سال مالی 1397 12ماهه
زشریف (کشت و صنعت شریف آباد) اضافه کردن اطلاعات پایان دوره سال مالی 1396 12ماهه
زشریف (کشت و صنعت شریف آباد) اضافه کردن اطلاعات پایان دوره سال مالی 1395 12ماهه
زشریف (کشت و صنعت شریف آباد) اضافه کردن اطلاعات پایان دوره سال مالی 1394 12ماهه
وغدیر (سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)) اضافه کردن اطلاعات میان دوره ای سال مالی 1398 6 ماهه
وملت (سرمایه گذاری ملت) اضافه کردن اطلاعات میان دوره ای سال مالی 1398 6 ماهه
وسکاب (سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان) اضافه کردن اطلاعات میان دوره ای سال مالی 1398 6 ماهه
سکرما (سیمان کرمان) اضافه کردن اطلاعات میان دوره ای سال مالی 1398 6 ماهه
ثمسکن (سرمایه گذاری مسکن) اضافه کردن اطلاعات میان دوره ای سال مالی 1398 6 ماهه
12345678910
بیشترین نسبت زیان انباشته به سرمایه در سال مالی
هیچ شرکتی یافت نشد
بیشترین نسبت سود انباشته به سرمایه در سال مالی
 نام شرکتسود انباشته (میلیون ریال)سرمایه (میلیون ریال)نسبت
تیپیکو (سرمایه گذاری دارویی تأمین) 8,491,514 2,900,000 2

نسبت‌های مالی:

(به انگلیسی: Financial Ratios) از ابزارهای سودمند در تعیین صورت‌های مالی شرکت‌ها به حساب می‌آید، که با در اختیار قرار دادن نسبت برخی از اقلام مهم حسابداری، درک درستی از واقعیت‌های مهم، در بازه نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت را بدست می‌دهند. با بررسی و تحلیل نسبت‌های مالی می‌توان به آسیب شناسی فعالیت مالی یک شرکت نیز دست یافت. نسبت‌های مالی به چهار گروه عمده تقسیم می‌شوند:

نسبت‌های نقدینگی: این نسبت‌ها توانایی و قدرت شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه مدت، در سر رسید را اندازه‌گیری می‌کنند.

نسبت‌های فعالیت: با این نسبت می‌توان میزان کارآیی یک شرکت را در کاربرد منابع خود اندازه‌گیری نمود.

نسبت‌های اهرمی: تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می‌دهد. در واقع این نسبت‌ها تعیین می‌کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است.

نسبت‌های سودآوری: میزان موفقیت شرکت را در کسب سود و روش تامین آن از محل درآمد، فروش و سرمایه‌گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.